Start Lokalizacja Kontakt

Licencja

Istnieje możliwość zakupu licencji na produkcję naszych wzorów. Licencjobiorca otrzymuje:
wiedzę, narzędzia, szablony. Szkolenia odbywają się na miejscu u producenta.
Umowy licencyjne są podpisywane z wyłącznością na poszczególne województwa. Więcej szczegółów tel. 63 2450210